S.V.A.P.

S.V.A.P.

www.svapcz.cz

info@svapcz.cz

Č.j. SVAP 11360401/2017

V České Lípě dne 07. dubna 2017

H L Á Š E N Í


Dne 1.4. se uskutečnila další airsoftová akce od Honzy Profouska který organizuje již několik let zhruba každý měsíc a na různých místech airsoftový hry pro cca 300 hráčů. Hry se odehrávají na různých místech v České Republice a několika příbězích. Tato akce se odehrávala severně od Milovic a kousek západně od Jiřic. Přesná lokace je zde: https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.8699382&y=50.2616877&z=14&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=95SUHxYlkkcpYxYuMI&ud=5.%20kv%C4%9Btna%20101%2F37%2C%20Milovice%2C%20289%2024%2C%20okres%20Nymburk&ud=50%C2%B015%2717.506%22N%2C%2014%C2%B051%2756.096%22E.
Na akci se zúčastnili celkem čtyři hráči z našeho týmu (Hauner, Shadow, Radar a Nenno) a další dva hráči ze spřáteleného týmu (Šifty a Ranďák). Příběh této hry byl prostý avšak velmi podrobně vypsaný proto ho vkládám sem do textu jelikož bych ho snad ani lépe nemohl popsat:
Hráči jsou rozděleni do 3 skupin. Serverní kartel (červení), Jižní kartel (modří) a Policie (žlutí). Na každé straně (sever a jih) stojí jeden organizátor (bílá).
Organizátor: Je téměř neherní postavou, pohybující se v pásu krajních 30 metrů přidělené světové strany (sever nebo jih). Je nesmrtelný, nedá se zajmout, násilím přesunout... Jeho role je pouze jako styčný bod pro předávání vlajek a zaznamenávání vítězných bodů. Několik organizátorů se bude skrytě pohybovat prostorem pro kontrolu reflexních vest (viz Refreshe).
Refreshe: Od zásahu je hráč mrtev následujících 20 minut (každý si hlídá individuálně). Může se libovolně pohybovat, přesouvat. Je extrémně důležité, aby každý hráč při této akci na sebe měl reflexní vestu, a všechny mrtvoly je budou bezpodmínečně a okamžitě nasazovat. Pokud organizátor přistihne hráče, který je mrtvolou bez reflexní vesty, připisuje jeho straně – 50 trestných bodů. Pro každou mrtvolu samozřejmě platí pravidla gentlemanství. Nemluví, neukazuje, neodkrývá pozici nepřítele, odklidí se mimo bojovou zónu... Všichni víte myslím si, jak se má mrtvola správně chovat. Na oživené si najděte klidné místo daleko od bojů, neexistuje varianta, že se mrtvoly náhle oživnou uprostřed bojové vřavy. Oživnout můžete i v no mans land. Opět, dávám důvěru selskému rozumu každého z vás. Mrtvoly mohou dojít do zóny těsně k organizátorovi, mohou se libovolně trousit za žijícími zbytky jednotek atd...
Policie
Je třetí stranou, která bojuje proti všem a všichni proti ní. Má svá místa, kde se sdružuje a kde na sebe jednotliví hráči musí počkat. Policie ma refresh 15 minut, avšak její pohyb je značně omezen (viz níže). Refresh si proto jako Policie stanovte někde bokem od místa bojů a připojte se následně jako dorazivší posila. Napadněte útočníky zezadu! Oživte se v dostatečné vzdálenosti, mimo dohled kohokoliv z kartelu a následně se snažte probít zpět ke své vlajce.

Na mans land
Je zóna, ve které se nesmí nacházet žádní „opozdilci“, kteří by se rozhodnuli bránit protistraně v postupu směrem k organizátorovi. Existuje jen jedna cesta. Vpřed!
Herní cykly:
Hra probíhá v cyklech. Jeden cyklus (pokus o splnění co nejvíc úkolů) trvá 60 minut. Následuje 15 minut na shromážďění všech a 15 minut na přípravu a vyladění taktiky pro další cyklus. Celkově bychom měli stihnout odehrát 4 cykly.

V každém cyklu plníte následující úkoly:
Primární úkol
Vlajky
Každý Kartel obdrží na začátku hry sadu vlajek v barvě přináležející každé straně. Obě strany obdrží stejné množství. Primárním úkolem každé strany je pronášet tyto vlajky do protivníkova území (k organizátorovi na protější straně) a získávat za ně vítězné body. Každá takto odevzdaná vlajka se počítá za 40 vítězných bodů. Vlajka donesená po limitu 60 minut od začátku vyklu se nepočítá na vítězné body, ale není za ní ani penalizace. Každá neodevzdaná vlajka do 75 minut od začátku cyklu organizátorovi se počítá za – 40 bodů. Pravidlo záporných bodů platí i pro vlajky, které po cestě padly, i mrtvola může odevzdat svou vlajku organizátorovi. Navíc tyto body se mohou kumulovat mezi cykly. Tedy pokud například nebude jedna vlajka odevzdána po tři cykly, celkově strana přijde o 120 bodů. Vlajek mám samozřejmě více, budete startovat každý cyklus se stejným počtem, avšak stále si povedeme agendu o chybějících tak, abychom mohli zaznamenávat trestné body.
Pravidla pro umístění vlajky:
  • Jedna každá vlajka musí být umístěna na výstroji jednoho libovolného vojáka tak, že splývá z jeho ramen na zem (supermanuv plášť). Vlajku nesmí vědomě nijak zakrývat. (přidělá si jí na ramena na výstroj a spustí po zádech).
  • Po dobu transportu nesmí být od jedné vlajky k druhé vzdálenost bližší, jak 50 metrů. Vlajkonoši se tedy nesdružují na jednom místě. Mohou jít v rojnici vedle sebe nebo v husím průvodu za sebou, mohou se libovolně trousit, jak se zavelí taktika.
  • Vlajkonoš nesmí zalehnout, ani zakleknout. Smí pouze stát, jít, běžet (a střílet samozřejmě)!
  • Je – li vlajkonoš zasažen, ohlásí tak svůj stav (mám!/hit!), sundá vlajku ze svých zad a pokračuje dál jako mrtvola. Po příchodu na mrtvoliště odevzdává vlajku organizátorovi už pouze jako mrtvola, tedy za 0 bodů.


Sekundární úkol
Policejní stanice
V prostoru se nachází několik policejních hlídek (žlutí). Ti patrolují v přidělené oblasti a snaží se zabránit průniku kartelů z jedné strany na druhou. Policie se pohybuje vždy v dohledu svých policeních stanic (vyvěšená žlutá vlajka). Úkolem obou gangů je dobíjení policejních stanic - získávání kartiček s body, připevněných na žlutých vlajkách při přesunu mezi jednotlivými destinacemi (strhněte z vlajky kartičku s body, vlajku samotnou neodnášejte!). Policie kočuje po prostoru, při novém cyklu jí proto očekávejte na nových pozicích. Na každé policejní vlajce je kartička s 40 vítěznými body.
Terciální úkol
Každá duše se počítá
Každý přeživší voják kartelu se musí nahlásit organizátorovi. Uvede svou jednotku a organizátor mu potvrdí, že si ho odškrtnul. Každý takový se počítá za dva vítězné body. Každá mrtvola, která se stihne včas nahlásit se počítá za jeden vítězný bod. Naopak, každý voják, který se nestihne včas nahlásit se počítá za – jeden vítězný bod. Je tedy v zájmu každé strany, aby se jí vojáci netrousili po prostoru, ale včas zahlásili svou přítomnost organizátorovi.

Body tedy získáte takto:
+ 40 za každou vlajku odevzdanou organizátorovi do 60 minut od začátku cyklu
0 za každou vlajku odevzdanou po limitu 60 minut od cyklu, avšak dříve než 75 minut od
začátku cyklu - 40 bodů za každou vlajku, která nebude předána organizátorovi po 75 minutách.
+ 40 bodů za kartičku strženou z vlajky policejní stanice a odevzdanou organizátorovi
+ 2 body za každého živého hráče, který se nahlásil organizátorovi
+ 1 bod za každou mrtvolu, která se včas nahlásila organizátorovi
- 1 bod za každého vojáka, který se nenahlásí včas organizátorovi
- 50 bodů za mrtvolu bez reflexní vesty

S organizátorem jsem se domluvil že budeme policie která se celou akci pohybuje po mapě a hledá vhodná místa na svojí základnu kterou pak brání před modrými a červenými aby se nedostali ke vlajce a vzali nám pro ně 10 bodů jak je již patrné z pravidel hry. Akce probíhala zmatečně protože jednou nebyl pro policistky zahlášen začátek hry a nepřítel nás překvapil v zádech. Dále někdo z modrých používal píšťalku kterou mají mít pouze organizátoři k ukončení hry. No a jelikož když někdo z modrých nebo červených umřel, šel na mrtvoliště tak musel počkat do dalšího 50 minutového cyklu. Což vedlo k tomu že se spoustě z nich nechtělo umírat a tudíž bylo v poli velmi nesmrtelných terminátorů. Akce byla jinak z mého hlediska úspěšná jelikož jsem se konečně mohl seznámit a naším novým členem Nennem který je podle mého závěru pro tým dalším velkým přínosem.
Tímto se s Vámi já Hauner
Zástupce Velitele v jeho nepřítomnosti.

Sepsal HaunerNázev jednodenní airsoftové akce: Průlom

01. dubna 2017 – Milovice

Jednotka S.V.A.P. ve složení: velitel: Hauner, tým ve složení: Shadow, Radar, NennoCopyright © 2007 – 2019, Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox