S.V.A.P.

S.V.A.P.

www.svapcz.cz

info@svapcz.cz

Č.j. SVAP 11350322/2008

V České Lípě dne 22. března 2008

H L Á Š E N Í


Sraz byl určen na původních souřadnicích jako poslední trénink v 8.30.
Já s O´neelem jme vyrazili o 30 minut dříve abychom ještě prozkoumali terén a domysleli některé další detaily tréninku a tréninků příštích. V 8.20 nám ještě zbývalo asi tak 30 metrů k místu srazu, když O´neel zachytil na RDSce vysílání na naší frekvenci! Byl to Negr a vyptával se, jestli už jsme na místě a jiné blbosti, mezím vším zbytečným vykecáváním do vysílačky jme si s O´neelem našli úkryt za stromy s výhledem na místo srazu, zanedlouho už jsme spatřili Negra, jak si to mašíruje po kolejích. Kousek od místa srazu se Negr zastavil, a protože nás nikde neviděl, tak se přes RDSku zeptal, kde teda jsme, okamžitě mu odpověděla krátká salva z mojí nenabité P-90, po jeho menším úleku si nás tedy konečně všiml a přišel za námi. Přibližně ve stejné době se ozval ve vysílačce i Mil a Radar, jejich zpráva zněla, že se asi trochu zpozdí. Radar s Milem dorazili cca o 8 minut později, a tak, jak je u nás nepsaným pravidlem za každou minutu zpoždění jeden klik, a protože je 8 divné číslo dali si jich 10! Po přivítání se a vyzkoušení krásné nové a těžké zbraně Radara (našeho nového kulometčíka), a protože už nikdo jiný z týmu nedorazil, tak nám O´neel zavelel nástup a předal velení mě - Shadowovi. Po mém kázání k využívání našich webových stránek a správnému mluvení do vysílaček jsem jednotku seznámil s náplní tréninku. Seskupili jsme se pod viaduktem a započali jsme trénink postupu se vzájemným krytím. Bylo jen takové obeznámení s tím, jak by to mělo zhruba vypadat, a zatím žádný pořádný výcvik. Tímto způsobem a s mými instrukcemi jsme se dostali do místa, kde je v údolí rozbořené a přes zimu nepoužívané tábořiště. Předtím, než jsme zkusili jeho obsazení, se ve vysílačce ozval Charlie, že je na místě srazu a dorazil později, čehož jsme si mimo jiné také všimli. Napadlo mě trochu pozměnit původní plán tréninku a přizpůsobit ho nastalým okolnostem. Charliemu byl tedy vydán rozkaz stopovat nás. My jsme se zatím rozdělili na dvě skupiny, alfa-tým tvořen O´neelem a Negrem a beta-tým tvořen mnou, Milem a Radarem. Zatímco jsme vymýšleli nejlepší pozice pro naše rozmístění, aby byla chystaná léčka úspěšná a Charlie nás stopoval jsme se ještě dozvěděli, že Charlie nemá ochranné brýle a tím mu taky tak trochu napověděli co se asi chystá. Dostal tedy ještě jeden rozkaz, ukořistit brýle z tábořiště v údolí , které pak použije na svou ochranu. Oba týmy se zatím rozmístili, alfa-tým zaujal pozici nahoře nad údolím nedaleko krmelce, a beta-tým přibližně ve stejných místech ale na druhé straně údolí a navíc s krytou pozicí pro kulometčíka (Radara), který zalehl a byl kryt kusem jehličnaté větve. Po chvíli vyčkávání jsme konečně Charlieho zpozorovali jak se opatrně blíží k tábořišti pro brýle. Nechali jsme ho si je vzít a dál jsme vyčkávali kam nás bude dál stopovat. K našemu překvapení si Charlie spletl stopy a vracel se směrem odkud přišel, tedy směrem od nás, dali jme mu tedy vědět vysílačkou ať pokračuje ve stopování podle původního směru, Charlie zprávě porozuměl a vydal se konečně správným směrem. Po několika desítkách minut, kdy se Charlie kryl a proplétal v těžkém terénu, a během té doby ho samozřejmě sledoval střídavě tým-alfa i beta, přiblížil se na úpatí k beta-týmu a už byl skoro na dostřel. Zanedlouho si samozřejmě beta-týmu všiml a pokoušel se ulovit svoje první kořisti. Alfa-tým se rozhodl že Charlieho sevře zezadu do kleští, a tak se začal přesunovat co nejrychleji a co možná nejtišeji za Charlieho záda. Následovala jen občasná střelba, spíše ze strany beta-týmu aby odlákala pozornost od přesunujícího se alfa-týmu. Všichni byli dobře kryti za stromy, a i přes snahu jeden druhého zasáhnout se to nikomu nepodařilo. Dal jsem tedy konečně příležitost zatím vyčkávajícímu Radarovi, aby Charlieho pokropil ze svého nového kulometu M249 a trochu ho polekal, palba velice pěkná a efektivní, ale dobře krytého Charlieho se stejně nepodařilo zasáhnout. Několik minut poté už byl alfa-tým celkem blízko k Charlieho pozici, ale obezřetný Charlie si stejně všiml lehkého šramotu v podobě Negrova šlápnutí na větvičku a tak začal urychleně jednat. Přesunul se bleskurychle na okraj lesa, který sousedil s polem. O´neel chtěl ihned pálit ale selhala mu zbraň (no spíše baterie) a tak alespoň s vědomím, že dostane zásah vyběhl do pole, aby na sebe strhl Charlieho pozornost a Negr se mohl k Charliemu dostat blíže. V tu samou chvíli jsem vyběhl i já, mezi mnou a O´neelem bylo asi tak 50 metrů a Charlie byl někde uprostřed mezi námi, začal jsem pálit po Charliem, ale bohužel střely nezasáhly cíl. O pár sekund na to už Charlie hlásil, že to dostal a je K.O., nakonec ho Negr přeci jen dostal a to jen jedním výstřelem z jeho brokovnice! Akce byla tedy ukončena. Ačkoli se z původně zamýšleného tréninku stala „Léčka na Charlieho“, tak si myslím, že to bylo jistě také prospěšné. Musím pochválit celý tým za celkem dobré počínání, v druhé řadě alfa-tým za perfektní a vyčerpávající vpadnutí do zad Charliemu, ale v prvé řadě Charlieho, ačkoli na něj byla přichystána přesila, podle mého názoru velká, tak si vedl také dobře, no alespoň si snad dá pozor na předem neohlášené pozdní příchody. Nástupem jednotky a předáním velení zpět nadpraporčíku O´neelovi byl trénink „V údolí“ 22.3.2008 oficiálně ukončen.

Sepsal ShadowNázev jednodenního airsoftového tréninku: V údolí

22. března 2008 – okraj České Lípy

Jednotka S.V.A.P. ve složení: velitel: Shadow, tým ve složení: O´neel, Charlie, Negr, Mil, RadarCopyright © 2007 – 2019, Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox