S.V.A.P.

S.V.A.P.

www.svapcz.cz

info@svapcz.cz

Č.j. SVAP 12350722/2007

V České Lípě dne 23. července 2007

H L Á Š E N Í


Neplánovaná akce, týkající se pozvánky od nečlenů k přepadu tábora. Od 21.00 v Mařenicích u České Lípy. Doprava byla osobními automobily. Počet přepadávajících bylo 6, z toho 4 členi a dva nečleni s kterými jsme neměli doposud žádné zkušenosti, a byla to naše první spolupráce. Příjezd do Mařenic se týkal nejprve dohodnout přepad a pokud by byl povolen, uskutečnit. Tábor, který byl zprvu v plánu nebyl schválen vedením tábora, tudíž došlo k náhradnímu plánu. Přepad nedalekého tábora od původního, kde jsme museli být absolutně utajení a opravdu neprozrazeni. Došlo by k tvrdé potyčce (opravdu reálná hrozba). Zde jsme se rozdělili na tři týmy, které přepadávaly ze tří stran. 1. tým šel zleva ve složení Šesták, Adámek (nečleni), 2. tým prostředkem, ve složení já a Draken a 3. tým, který šel vpravo byl ve složení O´neel, Shadow. Všechny tři skupiny se plazily, aby nedošlo k prozrazení, jiná možnost tu nebyla. 1. tým položil ke stožáru cedulku s nápisem webových stránek našeho týmu a samozřejmě i s názvem S.V.A.P. Bylo to provedeno v cca 2 hodiny ráno. Díky nekvalitní domluvě se 3. tým pokoušel splnit úkol a vztyčit cedulku v táboru. 1. týmu nebylo rozumět a tudíž 3. tým úkol splnil, načeš se v táboře objevili dvě cedulky. Akce toho tábora byla ukončena přibližně ve 3 hodiny ráno.
Došlo k přesunu na druhé stanoviště, které bylo vzdáleno asi 2 km. Tam došlo k odpojení dvou lidí „nečlenů“ a akce probíhala jen členská. Došlo k rozdělení úloh a následoval přesun k tábořišti. Bylo rozhodnuto, že se všichni vydáme z levé strany tábora po korytu řeky. Dostali jsme se až k hlavnímu stanu, kde bylo prováděno pozorování a průzkum terénu. Nebyla zjištěna přítomnost hlídek. Vydal jsem se prozkoumat stan vedoucího, nečeš se Draken, O´neel a Shadow schovali do koryta řeky. Došlo k mému odhalení. Při odhalení jsem se lekl co je to za horu a zvolil jsem úprk na opačnou stranu než zbytek týmu, aby nedošlo k jejich prozrazení. Draken, O´neel a Shadow leželi na břehu koryta řeky a sledovali situaci. Byli velmi blízko potenciálnímu nebezpečí a nedovolili si mě kontaktovat. Shadow se vydal na průzkum, ale vratké kameny prozradili pozici. Obří muž se vydal jejich směrem a prozkoumával okolí baterkou. Zřejmě si všiml O´neelových nohou a ten na nic nečekal a vyrazil proti němu. Došlo k útoku „obřího muže“ kopnutím do obličeje nic netušícího O´neela. Ihned po útoku O´neel zavolal pro posily a s vypětím sil povalil obřího muže na zem. V tom přiskočil Draken a snažil se jej eliminovat. To se mu však nepovedlo a byl udeřen pěstí také do obličeje. Eliminovat protivníka se povedlo až po zákroku Shadowa, který mu nasadil kyslíkovou dietu (kravatu). Obří muž, myslel, že přijde přepadat jen Šesták a se zbytkem nepočítal a tudíž si myslel, že jsou cizí, proto nasadil tvrdé údery. I přes to, že došlo k eliminaci nedošlo k poplachu v táboře a výsledek je tudíž výhra. Po dohodě s obřím mužem došlo k ukončení procesu škrcení a zavolání mě zpět s heslem ukončení akce. Podali jsme si všichni přátelsky ruku, napili se čaje a odcházeli jsme směrem pryč k autu. Udělali jsme pár posledních snímků a v 5.00 bylo oficiální ukončení akce.

Sepsal JehličkaNázev vícedenního airsoftového tréninku: Přepad tábora

22. července 2007 – Mařenice

Jednotka S.V.A.P. ve složení: velitel: Jehlička, tým ve složení: O´neel, Draken, ShadowCopyright © 2007 – 2019, Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox