S.V.A.P.

S.V.A.P.

www.svapcz.cz

info@svapcz.cz

Č.j. SVAP 11360504/2013

V České Lípě dne 01. června 2013

H L Á Š E N Í


velitel: Shadow
odstřelovač: Schima, Stoupa
střelci: Hauner, Jarek

Je právě 9.07 minut. Letadlo společnosti Air France je více než 10 dní pod nadvládou LFOP – lidové fronty pro osvobození Palestiny. Právě toto letadlo přistane přesně v 9.17 SELČ na mezinárodním letišti Entebbe. Dle záznamů letecké společnosti Air France se na palubě letadla nachází neznámí počet osob včetně pilotů a letušek. LFOP, která letadlo ovládá je odhodlaná skupina radikálů, která tento počin bere velmi vážně. Jsou ozbrojeni od nožů po těžké zbraně či miny. Přesný počet teroristů není znám.
Izraelské síly ve spolupráci s anglickou 1st Para a českým S.V.A.P. začali jednat. Záměrně navedli letadlo do slepého místa letiště a odřízli mu tak cestu vrátit se zpět do oblak.
Teroristická skupina LFOP se tak dostala do pasti a podle toho také jednají. Pokud nebudou vyslyšeny jejich požadavky, jsou schopni začít popravovat civilisty.
Toho si jsou ve velení 1st Para a S.V.A.P. plně vědomi a začínají připravovat vyjednávací a zásahové skupiny aby předešli ztrátám na životech, především rukojmích.
Je vybrán vyjednavač, kterým je četař Shadow z jednotky S.V.A.P., a neprodleně se snaží spojit s LFOP přes vysílačku která je na palubě letadla. Po krátkém čekání se LFOP nakonec ozve a začíná sdělovat své požadavky, chtějí propustit několik členů svojí organizace, kteří jsou vězněni v Izraeli, dále pak auto pro jejich případný další přesun a samozřejmě volný odchod. Na oplátku propustí všechny rukojmí živá, pokud ale budou jejich podmínky splněny. Vyjednavač volí, že bude lepší ústní a osobní kontakt s únosci, aby mohl získat co největší potřebné množství času. Vydává se tedy neozbrojený k levé straně letadla v doprovodu Second – Lieutenant Fouse z 1st Para, který zajišťuje jeho bezpečnost, Fous je plně vyzbrojen a jde jen pár kroků za vyjednavačem.
Mezitím se okolo letadla rozmisťují odstřelovači, aby plnili úlohu pozorovatelů a podporu zásahových týmů, které se připravují seskupit ve „slepém“ bodě letadla a případně zasáhnout smrtící silou. Zásahové jednotky, a případný útok na letadlo má ve svém velení Second – Lieutenant Fouse z 1st Para, který zároveň zajišťuje bezpečnost vyjednavače.
Vyjednavač se zastavuje zhruba 10 metrů od dveří letadla na levém boku, vzápětí se dveře otevírají a objevuje se v nich jeden z únosců a kryje se za rukojmím, míříce mu zbraní na hlavu.Začíná se vyjednávání, po té co je únoscům sděleno že na propuštění svých společníků budou muset nějaký čas ještě počkat, protože je to velmi náročné, únosci chtějí ještě nějaké další věci, v celku drobnosti které se jim dají přinést za pár minut.
Vyjednavač se únoscům v těchto podmínkách rozhodne vyhovět, pokud na oplátku propustí několik rukojmí. Za několik minut dochází k výměně, ale únosci propouštějí pouze jednu těhotnou ženu, ta je co nejrychleji odvedena do bezpečí. Vyjednávání dále pokračuje přibližně stejným způsobem, ale únosci začínají být čím dál víc podráždění a chtějí co nejrychleji propustit na svobodu uvězněné členy LFOP, jinak začnou popravovat rukojmí.
O několik desítek minut později již měl vyjednavač k dispozici dokumenty o propuštění jednoho z mnoha vězněných členů LFOP. Vydal se tedy opět k letadlu, aby dokumenty předal únoscům a dohodnul další propuštění co nejvíce rukojmí. Při předávání dokumentů jednomu z únosců, se kterým jednal vyjednavač, si únosce požadoval, aby se stáhl zpět o několik desítek metrů vyjednavačův ozbrojený ochránce a že chce dokumenty převzít od vyjednavače, to vše pod výhružkou že jinak začnou popravovat rukojmí. Předání dokumentů proběhlo, ale únosce stále krytý za jednoho z rukojmí nařídil vyjednavači aby s rukama za hlavou okamžitě vstoupil do letadla jinak ho zastřelí.
Vyjednavač byl zajat únosci, kteří měli teď o další páku navíc. Role vyjednavače tedy připadla Second – Lieutenant Fousovi z 1st Para. Tomu už bylo jasné, že tento akt nemůže nechat jen tak být a čekal jen na vhodnou příležitost k útoku na letadlo. Second – Lieutenant Fous se pokoušel ještě získat nějaký čas a snažil se vyjednávat s únosci, ti ale chtěli propustit všechny vězněné členy LFOP a podali ultimátum, že to musí být do hodiny, jinak popraví nejprve zajatého vyjednavače a potom ostatní rukojmí. Těsně před vypršením ultimáta Second – Lieutenant Fous nařídil dvěma zásahovým týmům, aby se připravili ve slepém místě za ocasem letadla a čekali na jeho rozkaz. Poté se vypravil kontaktovat únosce s tím, že pro ně má dokumenty o propuštění většiny vězněných členů LFOP. Second – Lieutenant Fous položil dokumenty na zem pár metrů před dveře letadla a stáhnul se zpět, aby si je mohli únosci vzít. Únosce, který byl ve dveřích krytý jedním z rukojmí jej poslal vyzvednout dokumenty s tím, že pokud se pokusí utéct nebo udělá nějakou „blbost“, tak ho zastřelí. To byla příležitost pro Second – Lieutenant Fouse aby zahájil útok. Odstřelovač zneškodnil únosce ve dveřích a na to okamžitě oba zásahové týmy vnikli zároveň do letadla dveřmi na levé i na pravé straně a začali ho „čistit“.
Akce zásahových týmů byla vcelku rychlá a za pár minut bylo letadlo „vyčištěno“.
Z únosců zásah nikdo nepřežil a o život bohužel přišlo i 6 rukojmí, včetně zajatého vyjednavače, kterého zasáhla střela vypálená členem zásahového týmu. Zbylých 8 rukojmí bylo zachráněno!
Celá mise trvala přibližně tři hodiny.
Členové týmů 1st Para a S.V.A.P. si mohli vyzkoušet radiokomunikaci, koordinovaný útok CQB, vyjednávání, a na straně velitelů vypořádávání se s neočekávanými situacemi.
Po této první akci se tento scénář vyzkoušel ještě dvakrát, pokaždé s výměnou lidí na straně LFOP a zásahových týmů. Tyto akce již nebyli tak dlouhé, protože už všichni věděli „o co jde“!
Konec celé mise byl cca kolem 14.30 SELČ.
Jako velitel jednotky S.V.A.P. bych chtěl poděkovat 1st Para za spolupráci v boji a za poskytnutí přístupu na „RADAR“ kde se „Oprace Entebbe“ uskutečnila. Největší dík patří samozřejmě O´neelovi z jednotky S.V.A.P. za vymyšlení, přípravu a koordinování celé Akce.
Za sebe mohu říci že se mi tato akce líbila a byl jsem v celku spokojen.

Sepsal ShadowNázev jednodenní airsoftové akce: Operace Entebbe

04. května 2013 – Mikulášovice

Jednotka S.V.A.P. ve složení: velitel: Shadow, zástupce velitele: Schima, tým ve složení: Stoupa, Hauner, Jarek, O´neelCopyright © 2007 – 2019, Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox